Medisinsk rynke-behandling

Injeksjon av legemidlet botulinum toksin, også kalt botox, fører til utglatting og utjevning av rynker og linjer og brukes oftest i den såkalte sinnarynken, i pannen og rundt ytre del av øyeområdet.

På verdensbasis  er dette den mest utbredte kosmetisk-medisinske behandlingen, og har vært utført siden midten av 80-tallet . Det er dermed en svært utprøvd behandling.

Klargjøring av eksisterende lovverk har ført til at konsultasjon av lege kreves i forkant av disse rynkebehandlingene.  Ansvarlig lege er Dr Gunnar Lea.

Injeksjonsbehandling

 Medisinsk behandling med botulinumtoxin

Botulinum toxin virker ved å blokkere utskillelse av en transmittorsubstans  kalt acetylcholin, og slik hemmes sammentrekking av muskulatur som danner linjer /rynker i huden.

Som et papir som brettes igjen og igjen, vil også huden om den legges i de samme folder igjen og igjen når vi bruker musklene i ansiktet aktivt, tilslutt danne linjer der huden brettes. Noen mennesker bruker musklene veldig aktivt og ubevisst, noen i den grad at de opplever spenninger og smerter. Bruk av botulinum toxin kan ikke bare hjelpe med utglatting av rynker og linjer, men kan også dempe spenninger og smerter ved at musklene mister evne til sammentrekning og overaktiv bruk. 

I tillegg til at botulinumtoxin virker på rynker, kan det også brukes til å behandle overdreven svette, tanngnissing, gummy smile og små linjer/rynker på kinn.

Hvor lenge effekten av botulinumtoksin varer, varierer fra person til person, og avhenger bl.a av styrke på muskulaturen og hvordan man bruker musklene ved mimikk og statisk, men vanligvis varer effekt fra 2-6 mndr.

Virkning inntrer oftest etter 48-72 timer, hvor full effekt av og til ikke ses før etter ca 14 dager. Kontroll av effekt med eventuell påfølgende påfyll gjøres derfor etter 14 dager. 

Som ved alle legemidler finnes det en del forholdsregler som må tas hensyn til. Derfor skal alltid lege være involvert ved behandling, og det er viktig å opplyse om eventuelle sykdommer, eventuell antibiotikabehandling og bruk av andre legemidler, sykdommer og medisinske tilstander.

Selv om botulinumtoxin generelt anses som en trygg og sikker behandling, er det viktig å være klar over at følgende bivirkninger kan oppstå:

-småblødning/hevelse på innstikksted

-forbigående smerte/kløe/infeksjon på innstikksted

-mild og forbigående hodepine rett etter behandling

-ufullstendig/ asymmetrisk resultat

-forbigående tunghet panne/øyelokk ved behandling i disse områder

-tørrhet øyne/dobbeltsyn

Som med alle legemidler kan immunitet mot virkestoffet utvikles, og mer sjeldne bivirkninger kan oppstå.

Allergisk reaksjon, med symptomer som kløe, rødme, slapphet/svimmelhet, pustebesvær/hoste, uro/angst, varmefølelse, hjertebank, blekhet, kaldsvette, kvalme, diare, brekninger kan oppstå, selv om dette er meget sjelden.  

Ofte stilte spørsmål

Før behandling får du tilsendt et digitalt samtykkeskjema på sms/mail, med informasjon om behandling, virkning, og mulige komplikasjoner, som du besvarer før du kommer til behandling. Du vil også få snakke med lege, som undersøker om det finnes forhold som skulle tilsi at behandling ikke kan gjennomføres.

Skulle du ha andre spørsmål er du velkommen til å kontakte meg:-)

 

 

  Hvor lenge varer effekten av rynkebehandlinger?

  Det vil variere fra person til person, fra avhengig av muskelbruk og muskelstyrke, men normalt varer effekt fra 3-4 måneder.

  Finnes det kontraindikasjoner for botulinumtoxin?

  Ja.  Behandling skal ikke utføres om man er gravid eller ammer, har overfølsomhet for botulinumtoxin fra før, har infeksjon /hudproblem i behandlingsområdet, eller har nervesykdom. (ALS, MS, Myasthenia Gravis)

  Hvilke forholdsregler må jeg tenke på etter behandling?

  Unngå å ta på innstikksted/påføre produkter minst 6 timer etter behandling for å hindre infeksjon. Unngå å massere/trykkbelaste behandlet område i et par dager slik at ikke produktet forflyttes til andre muskler.